II XX KVIETIMAS:

 

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

 II kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. X, 20XX m. XXXX XX d. Rasite čia:

  

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

II Kvietimo paraiškų suvestinė

 

ĮSAKYMAI:

II kvietimas. 20XX-XX-XXd. NMA PRIE ŽŪM direktoriaus įsakymas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo. Įsakymo priedą rasite čia:

ES parama
Lt En