09
09
2017
Kauno apskrities VVG susitikimas
Kėdainių VVG
atgal

Rugsėjo 7d. Prienuose įvyko Kauno apskrities VVG atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo Žemės ūkio ministro patarėjas Dalius Žilinskas, Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas bei Prienų r. , Kauno r., Kaišiadorių r. , Jonavos r., Kėdainių r. ir Raseinių r. VVG atstovai.

Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąją patirtimi įgyvendinant VPS skirtingose VVG, aptartos problemos kylančios įgyvendinant strategijas vadovaujantis ankstesnėmis VPS administravimo taisyklėmis. Aptartos Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės įsigaliojusios nuo  rugsėjo mėn. 1 d.

Diskusijų metu, vietos veiklos grupių atstovai įvardijo VPS įgyvendinime aktualias problemas: vis dar neparengta darbo vietų skaičiavimo metodika, nuolat kintančios VPS IR VP administravimo taisyklės, nepakankami Nacionalinės mokėjimo agentūros pajėgumai priimti iš VVG projektų vertinimui ir kvietimų rengimui reikalingą informaciją, nepakankamai modernizuota komunikavimo tarp įstaigų ŽUMIS sistema, pertekliniai ir daug kaštų reikalaujantys reikalavimai VPS ir VP administravimui ir t.t.

Taip pat pasidalinome pasirengimo tarp teritoriniams ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams patirtimi.

LR ŽŪM patarėjas Dalius Žilinskas išdėstė ministerijos požiūrį į esamą situaciją įgyvendinant vietos plėtros strategijas ir paragino kurti produktyvesnius ir konkretesnius institucijų tarpusavio komunikavimo procesus.

Dėkojame Prienų rajono vietos veiklos grupei už puikiai suorganizuotą susitikimą.

ES parama
Lt En